Fremtidens energisystem ligger i Nordhavn

2016-04-01 - Storbylaboratoriet EnergyLab Nordhavn skal vise omverdenen, hvordan el, fjernvarme, vand og transport kan spille sammen i fremtidens fleksible energisystem. ABB leverer teknologien, der gør det muligt at styre og udnytte energien i den nye bydel på den smarteste måde.

Den nye københavnske bydel Nordhavn byder på meget mere end topmoderne lejligheder tæt på både by og vand. Den er også et kig ind i fremtidens energisystem, hvor energiforbrug og produktion er koblet sammen på en intelligent og bæredygtig måde. Bydelen fungerer nem lig som et laboratorie frem til 2019. Forsøgskaninerne bliver beboerne i en række lejligheder udstyret med ABB’s bygningsautomationssystem.

ABB bidrager også med batterier og den teknologi, der gør det muligt at ind samle data fra energisystemet og køre det sammen med eksempelvis vejr- og prisprognoser, så det hele tiden kan udle des, hvor det er smartest og billigst at få energien fra.

DTU står i spidsen for projektet, der ud over ABB også omfatter Københavns Kommune, HOFOR, DONG Energy, By & Havn, Balslev, CleanCharge, Metro Therm, Glen Dimplex, Danfoss og PowerLab DK. Budgettet lyder på 143 millioner kroner, hvoraf de 84 millioner kroner kommer fra Energistyrelsens demonstrationsprogram, EUDP.

Ti medarbejdere fra ABB er involveret i projektet, og forretningsdirektør Martin Jørgensen sidder i projektets bestyrelse. Benny Stougaard Hansen, Senior Project Engineer, er projektleder på arbejdspakken, der står for at indsamle data fra energisystemet.

- ABB’s teknologi er motoren, der bliver sat ind i systemet. Den er et slags bindeled mellem de forskellige aktører og de andre teknologier i projektet, fortæller han.

El, fjernvarme og transport i ét system
- Projektet er et af de første forsøg på at integrere el, fjernvarme og transport i et enkelt energisystem, siger Benny Stougaard Hansen:

- Med projektet prøver vi at komme væk fra tanken om, at man enten bruger el eller fjernvarme til opvarmning. I stedet taler vi om energi. Det er ikke spørgsmål om at få el eller fjernvarme. Det handler om at få energi og komfort.

ABB’s teknologi gør det muligt at lave et såkaldt fuel-shift, dvs. et skifte mellem de forskellige brændsler. Hvis det eksempelvis blæser meget, og fjernevarmesystemet er tæt på at skulle starte et spidslastværk op for at møde efterspørgslen, kan systemet lukke mere vindenergi ind i systemet. Ved i stedet at bruge grøn vindenergi undgår man at starte et forurenende spidslastværk.

Ifølge Benny Stougaard Hansen skaber fjernvarmen både muligheder og udfordringer, da den i modsætning til el er svær at styre, men omvendt har en enorm lagringskapacitet.

Han understreger samtidig vigtigheden af at få styr på lagringen af el ved hjælp af batterier, da disse er en forudsætning for at gemme overskudsenergien til, når vinden ikke blæser. Der er således nok at tage fat i, når beboerne om cirka et år flytter ind i lejlighederne, der er med i projektet.

- Det er første gang, at vi er med hele vejen fra producenten på kraftværket til hr. og fru Jensen i lejligheden. Det er nyt for os at være med helt inde hos slutbrugeren. Vi er spændte på at vise, hvordan ABB’s teknologier kan forandre hele forsynings- og forbrugerleddet til gavn for miljøet og ikke mindst for den enkeltes økonomi, og om vi samlet set kan forbedre hele forsynings- og forbrugerleddet, slutter Benny Stougaard Hansen.

Hjem med hjerner
En bolig, der selv justerer varmen og tænder lys, når behovet er der. Det bliver dagligdagen for beboerne i en række nye lejligheder i Nordhavn, der bliver udstyret med bygningsautomationssystemet ABB i-bus.

Beboerne i op til 50 lejligheder i Nordhavn har mulighed for at sige ja til at deltage i projektet EnergyLab Nordhavn og dermed få ABB’s bygningsautomationssystem installeret i deres lejligheder.

- ABB leverer et system, der kan styre og indsamle data på el, varme og vand. Ideen er, at bygningen tænker selv, og at du, som beboer, ikke selv behøver at tænde på en kontakt eller skrue op for varmen, fortæller forretningsdirektør i ABB, Allan Andreasen, og giver et eksempel:

Når solen skinner, giver systemet mulighed for at bruge solen til at varme lejligheden op. Hvis det kan mærke, at der ingen mennesker er i lejligheden, lukker det meget sol ind, mens det skærmer af, mens der er nogen hjemme.

Systemet i lejlighederne kan ud fra de data, der bliver indsamlet i resten af energisystemet, via sensorer i boligen udlede, om det ved at tænde for varmen lidt tidligere kan undgå at skabe en spidsbelastning i fjernvarmesystemet.

Alt er baseret på den åbne KNX-standard, som betyder, at beboerne kan tilslutte produkter fra andre end ABB.

Nemt at følge energiforbruget
Det er tanken at visualisere energiforbruget for den enkelte lejlighed, så man kan se, om den leverer eller modtager energi fra energisystemet.

- Hvis vi slukker for varmen i en periode, fordi mængden af varme i bygningsmassen tillader det, så vises beboeren som en energiproducent. Formålet er at gøre beboeren bevidst om sit energiforbrug og vise, at det ikke går ud over komforten, hvis varmen slukkes midlertidigt, da der stadig er varme i bygningsmassen, fortæller Allan Andreasen.

Mod mere energibesparende bygninger
EnergyLab Nordhavn skal udvikle en række råd til Bygningsstyrelsen om, hvordan byggereglementer skal se ud i fremtiden, hvis et smart energisystem for alvor skal foldes ud, fortæller Allan Andreasen og slutter:

- Indtil nu har der været fokus på isolation og vinduer i bygninger, men vi bliver nødt til at kigge mere på de tekniske installationer. Som udgangspunkt siger vi, at der kan spares 20 pct. yderligere på varme, el og lys ved at installere systemet.

Kæmpebatterier stabiliserer energiforsyningen
ABB-teknologi kan gøre parkeringshus til del af elnettet i Nordhavn og bane vejen for at lagre store energimængder fra vedvarende energikilder.

Nordhavns nye parkeringshus kommer ikke kun bilejerne til gode. Det kommer nemlig til at rumme en række kæmpebatterier, som kobles på bydelens elnet. Batterierne vil kunne lagre så meget energi, at det svarer til opladningen af ca. 30 elbiler.

- Det er det første projekt af sin karakter, måske i hele Norden. For første gang tester man batterilagring her i et rigtigt bymiljø, siger Jonas Kehr, salgschef i ABB Danmark, som deltager i projektet som rådgiver sammen med bl.a. DTU og DONG Energy, og som også går efter at vinde et kommende udbud om at levere selve batterierne.

- Og det er vigtigt at få afprøvet systemet. For der bliver brug for batterierne, hvis man skal have stabil energi i fremtiden, forklarer Jonas Kehr:

- På grund af den vedvarende energi og den øgede elektrificering vil både energiproduktionen og -forbruget blive mere uforudsigeligt end i dag. Der kommer batterier til at være et element i løsningen.

   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Udskriv
   • E-mail
  seitp202 62f53975e441a0dbc1257f87004002df